Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Vårdcentralen byggs ut med 98 lägenheter

April 2018Skapad av Ove Danielsson sön, april 08, 2018 12:19:00

Askersunds nya sjukstuga närmar sig en fullbordan med stora steg. Byggnadsställningarna håller nu på att rivas, och man börjar allt tydligare skönja byggnadens rena och vackra linjer. Den har ett fritt läge i själva bebyggelseperiferin i nordöstra stadsdelen, och från samtliga fönster i byggnaden har man utsikt endera över sjön eller grönskande ängar och lummiga trädgårdar. Så löd ingressen i gamla Askersunds-Tidning i slutet av 1942. Året efter skedde invigningen av landshövding Hasselrot. Sedan dess har det hänt mycket. Sjukstugan har byggts till och kallas numera Vårdcentral med en massa olika funktioner. Och nu är en stor tillbyggnad på gång med ett 100-tal lägenheter till vård-och omsorgsboende. Länsgårdens Fastigheter står för bygget och är också ägare. Inflyttningen kommer att ske våren 2020. Projektledare är Marie Villman. Hon har under många år varit projektledare inom Örebro kommun.

1943
april 2018

PS! Ytterligare bilder och text finns på na.se-Nyheter-Askersund -Oves blogg

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1811

Röd bock för Västra Strandparken

April 2018Skapad av Ove Danielsson tor, april 05, 2018 13:42:48


Den första etappen av bostadsrätterna vid Västra Strandparken i Askersund bockades av på torsdagsförmiddagen. Askersund har man som tradition att bocka av alla planerade projket som blivit färdiga med en stor röd bock. Ägaren till en av bostadsrätterna skötte penseln med rödfärgen den här gången. Kommunalrådet Per Eriksson-mannen på bilden som blickar uppåt- talade liksom folk från byggföretaget PEAB. En ny stadsdel håller på att växa fram konstaterade kommunalrådet nöjt. Det hela avslutades med fika i Sjöängen.


Kommunalrådet Per Eriksson stod för invigningstalet. Han blickade uppåt och framåt.

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1810

Pimpelfiske genom konst på Alsen

April 2018Skapad av Ove Danielsson tis, april 03, 2018 15:34:43
Pimpelfiske på Alsen, med konstverket vid Sjöängen i förgrunden.

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1809

Medborgarförslag om cykelbana Askersund -Laxå

April 2018Skapad av Ove Danielsson mån, april 02, 2018 18:35:54

En cykelbana utmed väg 205 mellan Askersund och Laxå skulle sitta fint! Det tycker en medborgare i ett förslag till de båda kommunerna. Cykelbanan skulle anläggas på båda sidorna eller bara en med mötande trafik på. Medborgaren är medveten om att det skulle bli mycket kostnadskrävande med cykelfält på båda sidor av vägen på grund av geologiska orsaker. Nuvarande vägbana bör hur som helst breddas för att öka vägstandarden, ungefär som mellan Röfors och Laxå anser medborgaren. Där finns plats för både gående och cyklister med ett bra avstånd från bilisterna.

Cykelåkning är bra både för hälsan och miljön. Men det behövs också bra cykelvägar

Motiveringen till förslaget är att cykelåkning mellan de båda tätorterna är lämpligt transportsätt, både miljövänligt och hälsobefrämjande. Det har förekommit en del olyckor på den smala vägen mellan de båda orterna. Under sommarhalvåret är det många turister som använder 205:an, inte minst motorcyklister. Andelen inblandade cyklister är säker låg, men det beror ju på att så få vågar cykla den vägen i dag.

Laxå kommun har utlyst sig att vara en ecokommun påpekar medborgaren i sitt förslag och att Sydnärkes kommuner samverkar för att utveckla turismen. Det är porten till Tiveden i väster och norr. Medborgaren citerar också Laxås kommunalråd Bo Rudolfsson från en artikel där han säger ” att cykling ger mer kondition och hälsa. Man värnar också om miljön och det kostar inte kommunen något”. Rudolfssons uttalande ligger helt i linje med medborgförslaget, men då behövs det också bra cykelvägar. Nästan varje utländsk bil har cyklar med sig.

”Kostnaderna för en cykelbana mellan de båda orterna borde Trafikverket och kommunerna stå för. Åtgärderna skapar arbetstillfällen, ökar trafiksäkerheten, samt en del i att underlätta för fler än jag som flyttar ut på landet. Skatteintäkterna ökar om inflyttningen ökar. Askersunds kommun projekterar för att dra fiber i området mellan Askersund och fram till kommungränsen mot Laxå. Kanske grävning och samordningsvinster kan göras”, skriver medborgaren i sitt förslag.

Förslaget har varit uppe i Askersunds fullmäktige och lämnas över till kommunstyrelsen för beredning.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1808
« Föregående