Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Askersunds fullmäktige i nya lokaler

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson mån, oktober 31, 2016 23:31:37
Politikerna i Askersunds fullmäktige intog nya Sjöängen på måndagskvällen. Då var det premiär för fullmäktigesammanträden i den nya lokalen. Matsalen blir den nya mötesplatsen. Verksamhetschefen Marie Reifelton öppnade med att informera om vad som finns i huset. Och det är mycket.

Kommunalrådet Per Eriksson tog sedan med sina kamrater beslutsfattarna på en rundtur i byggnaden. I den offentliga delen. Det skulle ta tio minuter, men det drog ut på tiden innan alla var tillbaka på sina platser igen. Vad jag kunde se, trots att jag satt långt bak, verkade alla nöjda och belåtna med den nya möteslokalen. Ett extra plus var också att de hördes bra vad alla sa. Annars är det svårt att föra fram de politiska budskapen. Oppositionsrådet Caroline Dieker var en som betonade att det blivit fint. Hon tyckte i jämförelse med den tidigare i Folkets hus, att det var ljust och trevligt.

Verksamhetschef Marie Reifelton informerade om nya Sjöängen

Det enda som saknades var större publik. Bänkgrannen Bertil gick redan före klockan sju för att kolla på fotboll. Men nästa gång handlar det om budget och då blir det förmodligen rusning. Har för mej att det brukar bjudas på kaffe med dopp vid budgetsammanträdena eftersom de brukar dra ut på tiden. Bara det lockar.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1558

Västra Strandparken-Verkstadstomten vecka 43 2016

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson sön, oktober 30, 2016 14:00:48


  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1557

En röd bock för Västra Strandparken i Askersund

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson ons, oktober 26, 2016 17:44:08Första etappen vid Västra Strandparken (gamla verkstadstomten) i Askersund bockades av på onsdagsmiddagen. Så gör man i Askersund. Varje färdig kommunal nysatsning bockas av. Markarbetena är redan igång, men det här var lite mer en officiell start för bygget.

Många av de blivande bostadsrättsägarna fanns på plats, liksom en del andra inbjudna gäster. Folk från byggföretaget PEAB informerade om vad som ska hända på tomten. Kommunalrådet Eriksson gav också lite faktabakgrund, innan en av bostadsägarna, Inga Hultman Hedin , målade på den röda bocken.Själv tar jag några bilder i veckan från bygget som läggs ut på min blogg. Ett önskemål från byggchefen Magnus Landin på PEAB.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1556

Vänstern lämnar samarbetet i Askersund

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson tis, oktober 25, 2016 17:44:10

Pressmeddelande från S och MP i Askersund

Idag har Vänsterpartiet i Askersund meddelat att man inte längre vill ingå i vårt trepartisamarbete. Socialdemokraterna och Miljöpartiet beklagar ställningstagandet då vi upplever att vi under de sex år vi samarbetat haft goda resultat och ett bra samarbetsklimat.

Den fråga som nu spräcker samarbetet gäller om kommunen i projektform ska prova 6-timmars arbetsdag på något vårdboende. Alla tre partier har deltagit med stor entusiasm för att få till detta, främst med hjälp av det förstärkta statsbidrag som kommunen erhöll för 2015 och 2016. Under processen har dock förutsättningarna förändrats, vilket gjort att våra två partier bedömt det som omöjligt att genomföra detta projekt. Vi kommer att jobba vidare med att förstärka personalstyrkan inom vården och dessutom titta på lösningar för hur vi kan förbättra arbetsmiljön för våra kommunanställda. Redan i årets budget föreslår vi förstärkningar med cirka 8 miljoner kronor, varav hälften går till vård och omsorg.

Vi bedömer att S och MP kan fortsätta regera i Askersund, men nu med minoritetsstyre. Det är vårt förstahandsval, vi vill bygga vidare på ett gott samarbete.

Per Eriksson Tord Helgesson

Kommunstyrelsens ordf (S) Kommunstyrelsen (MP)

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1555

Vägbygge mellan Coop och Netto

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson mån, oktober 24, 2016 10:04:17

Pressmeddelande från Askersunds kommun

2016-10-24
-----------------------------

Bygget av ny gång- och cykelväg inleds vecka 43

Under vecka 43 inleds bygget av en ny gång- och cykelväg längs med Parkgatan i Askersund, mellan butikerna Coop och Netto.

Vägarbetet kommer att utföras av entreprenören Asfaltsgruppen och kommer att pågå i max tre arbetsveckor.

– Syftet med den nya vägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att binda ihop gång- och cykelvägsnätet i Askersunds tätort, säger Andreas Borg, trafikingenjör på Askersunds kommun.

Den aktuella sträckan används bland annat som skolväg och med den nya gång- och cykelvägen förbättras den avsevärt för de berörda eleverna.

Under perioden som arbetet med den nya gång- och cykelvägen pågår kommer det att råda begränsad framkomlighet för biltrafik på Parkgatan, men ett körfält kommer att hållas öppet.

Den intilliggande Bergslagsvägen kommer inte att påverkas alls av arbetet med den nya vägen.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1554

Koppartråd under dubbelsängen

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson sön, oktober 23, 2016 09:14:34

Varje år spricker 20 000 äktenskap på grund av påverkan från underjordiska strömmar. Det var vännen ”Sme-Bertil Karlssons i Lerbäck klara budskap . Han hade läst det i tidningen och då måste det vara sant. Folk blir griniga och trötta och får svårt att koncentrera sig. Det leder i sin tur att folk blir innerligt trötta på varandra, med skilsmässor som följd. Vem orkar med en människa som ständigt är trött och grinig undrade Bertil.

Smeden var också helt säker på att han kunde lösa problemen. Han hade bevis på det. Bertil hade kommit på en uppfinning med koppartråd som tog bort underjordiska strömmar. Genom att placera koppartrådarna under dubbelsängen, så skulle allt bli frid och fröjd. Par som i många legat och smågruffat i den äkta sängen blev enligt honom snälla mot varandra med allt vad det kunde innebära..

Anledningen till att smeden började intressera sig för vad som fanns i marken var att han själv drabbats av olika besvär och att han ständigt frös om fötterna när han låg i sin säng. Besvären var som bortblåsta med koppartråden konstaterade han nöjt.

Bertil var medveten om att många skrattade bakom ryggen åt hans teorier om markstrålning. Men det bjöd han på. Ett problem för honom var att få komma hem till folks dubbelsängar och att få ta bilder på uppfinningen, därför erbjöd jag honom att få komma hem till oss. Som journalist skulle jag skriva om den fantastiska koppartråden så jag kände mej lite tvingad att ställa upp. Bertil drog kopparledningar under dubbelsängen . Men även runt huset. Jag märkte inte någon skillnad. Har alltid sovit gott. Men det blev besvärligt att städa för alla koppartrådar under sängen.

Efter mitt reportage med bilder blev ”Sme-Bertil” under dubbelsängen blev han en rikskändis. Bertil fick bland annat göra framträden i tv hos Robert Aschberg. Han gav också ut en bok, som verkligen visade att han trodde på sin sak.
Minnet av honom är vår katt Alice. Bertil älskade djur. När det kom katter till hans hus blev de matade. Många stannade och med åren blev det en del katter om man säger så. Kattakuten i Skyllberg ryckte in för att få ordning på det hela. I en kull som Kattakuten tog hand om fanns vår Alice. Vi betalde 700 kronor och det är något som vi aldrig ångrat. Utom när hon ska ut mitt i natten.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1553

Kommunala nyheter i Askersund

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson fre, oktober 21, 2016 14:58:39

Kommunstyrelsen i Askersund beslutade i september att riva delar av Sjöängsskolan med undantag av idrottshall, kanslihus samt matsal. Nu har man ändrat sig. Förslaget är nu att riva hela skolbyggnaden. Det blev för dyrt att behålla matsalen.

Efter att ha upprättat en kalkyl på de arbeten som är nödvändiga att utföra i matsalen för att få till stånd en ungdomsverksamhet, konstateras att det blir allt för kostnadskrävande och medför höga driftkostnader för lokaler istället för att fokusera på ungdomsverksamhet. Kommunen har bland annat valt att satsa pengarna på bland annat e-sport.

Sjöängsskolan ska rivas
--------------------------------------------

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att en konstgräsplan ska anläggas över den befintliga grusplanen vid Solberga i Askersund. Enligt förslagsställaren finns det minst tre idrottsföreningar som vill nyttja en konstgräsplan.

Askersunds kommun anser att förslaget är bra och att det finns ett behov av en konstgräsplan. Det framgår även att det är Kultur- och tekniknämnden som sköter denna typ av verksamhet varför förslaget översänds till nämnden. Kultur- och tekniknämnden får därefter på eget initiativ utreda kostnader, behov och huruvida det är ekonomiskt möjligt att anlägga en konstgräsplan.

----------------------------------------------------
Ordinarie förvaltningschef Annika Restadh har varit tjänstledig från sin för att istället arbeta som kulturchef. Hon har nu meddelat att hon inte önskar återgå till sin ordinarie tjänst utan fortsätta arbeta som kulturchef. Rasmus Torngard som innehaft förvaltningschefstjänsten under denna tid har meddelat att han gärna fortsätter som chef. Det tycker också kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat att anställa Rasmus Torngard som chef för kultur- och fritidsförvaltningen från 1 januari 2017.

---------------------------------

Ett medborgarförslag med önskemål om gångräcke innan och efter bron vid Väderkvarnsbacken har inkommit till kommunen. Detta behövs enligt förslagsställaren då det är halt vid dessa områden. Efter samtal med enhetschefen för fritid och rekreation framgår att en "Hälsans stig" förbi Väderkvarnsbacken är under utredning, efter att frågan varit uppe i tillgänglighetsgruppen. Förslag på lämpliga åtgärder inväntas och förslagsställarens förslag kommer att skickas till Kultur- och tekniknämnden för beaktande.

  • Kommentarer(1)//blogg.ovedanielsson.se/#post1552

Västra Strandparken vecka 42

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson tor, oktober 20, 2016 17:39:15

Byggföretaget PEAB förbereder bostadsbyggandet vid Västra Strandparken, eller Verkstadstomten som askersundarna säger till vardags. Arbetsledare Magnus Landin har bett mej följa bygget med bilder precis som jag gör vid nya Sjöängen.

Bilderna från Västra Strandparken får gå på min blogg och vad jag förstår på PEAB:s hemsida vid tillfälle.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1551
Nästa »