Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Askersunds Gyllene Bok

Februari 2017Skapad av Ove Danielsson mån, februari 06, 2017 19:41:37Vad skulle den ”Gyllene boken” som finns i kommunens arkiv användas till? Det är röd vacker påkostad bok som väckt frågor. Boken från 1949 är tjock med löstagbara blad, men den är utan text! ”Gyllene boken ” har varit en gåta för dagens politiker och tjänstemän på rådhuset.

Arkivarie Andreas Wallqvist har plockat fram protokoll från kommittén för den ”Gyllene boken”. Men protokollen berättar bara om fakta vad gäller utformningen av den vackra tomma boken. Men inte varför. Har nu gått igenom lite gamla tidningsklipp och hittat bakgrunden till beslutet om boken. Mysteriet med den vackra röda boken är löst. Så gott som.

Den ”Gyllene boken” skulle vara konstnärligt utsmyckad och innehållande en kortare historik över staden, dess fonder och dylikt. Boken skulle också användas som gästbok och finansieras med nöjesskattemedel 500 kronor. Den röda boken skulle ligga framme i Rådsalen så att fina gäster eller vanliga besökare kunde se den. Och skriva in sitt namn om det skulle vara så.
Beslutet togs i december 1948. En kommitté som skulle arbeta vidare med utformningen tillsattes. Den bestod av ett gäng och betrodda herrar och en kvinna nämligen, nämndeman A.Wettrèn, landstingsman Filip Nylund, borgmästare Bernhagen, bryggare Åke Nilsson, redaktör Joel Haugard , samt fröken Agneta Swidèn. Har hämtat titlarna från protokollet 1948.

När stadsfullmäktige skulle besluta i ärendet blev det en del diskussioner. Lärarinnan Lyda Bergström var sur för att hon inte blivit informerad i ärendet trots att arbetet med boken redan påbörjats. Borgmästare Bernhagen lämnade en förklaring till det skedda och beklagade misstaget.

Fröken Swiden (senare känd konstnär) fick i uppdrag att göra förslag på skisser över teckningar och dekorationer. För det arbetet skulle hon få 300 kronor. Redaktör Haugard fick i uppdrag att skriva stadens historik. Tyvärr avled Haugard i början av 1949 innan han hade påbörjat arbetet. Det var ett hårt slag för bokens kommitté. Läroverksadjunkt Kurt Cederholm fick i uppdrag att fullfölja redaktör Haugards arbete. Men i hans fall verkar det inte ha hänt så mycket.

Kommittén för den ”Gyllene boken” beslöt att boken skulle bindas i rött skinnband med guldsnitt och trärygg med upphöjda bind. Det skulle också vara ett lösbladssystem. Boken skulle öppnas med tre skruvar. Uppdraget att göra boken gick till bokbindare Erik Hermansson i Askersund.

Boken blev färdig, men av någon anledning fullföljdes inte innehållen boken. Varför finns det inget svar på. Förmodligen berodde det på att redaktör Haugard avled under arbetet. Ingen kunde eller orkade med att fortsätta. Den vackra boken hamnade istället i arkivet. Och där har den funnits till arkivarie Andreas nu plockade fram den och började ställa frågor.

Kan nämna att det fanns andra kommuner som redan hade skaffade sig en ”Gyllene bok”vid den tiden. Det hade säkert beslutsfattarna i Askersund läst om och vill inte vara sämre. Bland annat hade Göteborgs stad en sådan. Läste om en donation till Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet, där fullmäktiges sekreterare fick i uppdrag att skriva in donationerna i den ”Gyllene boken”.

Kanske det är dags att plocka fram kommunens ”Gyllene boken” igen och placera den på hedersplats . För sedan fylla den med det innehåll som var tänkt.

.  • Kommentarer(1)//blogg.ovedanielsson.se/#post1609

Västra Strandparken Askersund vecka 5 2017

Februari 2017Skapad av Ove Danielsson sön, februari 05, 2017 09:23:18


  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1608

Återvinningscentral i Askersunds by

Februari 2017Skapad av Ove Danielsson ons, februari 01, 2017 23:25:32

Askersunds kommun ska få en ny återvinningscentral i ett område med anor från 1300-talet. Centralen ska placeras i Askersunds by i närheten av Väderkvarnsbacken. Namnet Askersunds by förekommer i jordeböcker i mitten av 1500-talet. Sundbo härad, orten Askersund och Askersunds socken finns omnämnt i brev redan på 1300-talet. Tror inte det är många liknade centraler i vårt avlånga land som har en placering med den bakgrundshistorien.

Återvinningscentralen ska ligga till vänster i Askersunds by.Behovet av en ny central har diskuterats länge i Askersund. Inför 2014 satte fullmäktige undan 11 miljoner kronor i investeringsbudgeten till en ny central. Kostnadskalkyler pekar dock nu på en kostnad av 20 miljoner. Det behövs alltså ett tillskott på 10 miljoner som fullmäktige får ta ställning till. Det har varit problem med att få fram lämplig mark och det har tagit tid med att fastställa detaljplanen för området. Kraven på en återvinningscentral är också mycket hård.

En viktig sak har också varit att anläggningen också ska kunna möta framtidens behov på olika områden. Exempelvis kan service, öppettider och tillgängligheten ökas med IT-teknik. Den nya konstruktionen är säkrare mot stöld och vandaliseringen. Den har också ett utökat brandskydd.

Vid den nya återvinningscentralen kommer också arbetsmiljön för personalen bli säkrare och mer avskild hantering av farligt avfall. Egna personalutrymmen finns naturligtvis inplanerade. Kommunen räknar med lägre kostnader för drift och underhåll.

Återvinningscentralen ägs av Askersunds kommun och hyrs sedan ut till Sydnärkes Kommunalförbund. Kommunens kostnader för anläggningen täcks av hyresintäkter. Byggtiden är beräknad till tre månader.

För den som vill veta mera om Askersunds by i det område där centralen ska ligga så finns det en mycket intressant och informativ uppsats från början av 1990-talet. Med bilder och kartor. Bakom uppsatsen står Brita Holländer, samt Bengt och Maj Willèn. Den finns säkert att få tag på i biblioteket för den som är intresserad av historia.


Det räcker nu inte bara med den historiska Askersunds by i området. Askersunds äldsta tingsplats, Väderkvarnsbacken, finns i närheten. Ända fram till 1820 fanns en ståtlig domarring på toppen av backen. Först under senare hälften av 1800-talet började tingen hållas inne i staden.

Tömma skräp i Askersund i fortsättningen kan bli något av en kulturupplevelse. Om man drömmer sig tillbaka. Det kan man göra medan man väntar på att bli av med sitt skräp.

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1607
« Föregående