Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Kunskaps-och kulturcentrum

December 2013Skapad av Ove Danielsson ons, januari 15, 2014 10:18:15

OBS! Pressmeddelande från Askersunds kommun:

Kunskaps- och kulturcentrum är Askersunds kommuns största satsning någonsin. Här kommer kultur, skola och förenings-verksamhet samverka i nya och mycket fina lokaler.

Det är egentligen fel att tala om Kunskaps- och kulturcentrum som ett hus. Det är ett helt kvarter! Ytan är cirka 12 000 kvm fördelat på tre plan och ett källarplan med teknikytor. I kvarteret kommer upp till 500 skolelever och mellan 80 och 90 anställda att ha sin arbetsplats. Alla funktioner som skall flytta in i kvarteret finns idag på olika platser i Askersund. Nu kommer de att samsas under samma tak och samnyttja många av ytorna, vilket ger ett effektivt lokalnyttjande i en modern och rationell byggnad. Hela byggnaden är givetvis tillgänglighetsanpassad.

Kvarteret kommer att innehålla många funktioner:

  • Skola för hela kommunens elever i årskurs 6-9
  • Särskola
  • Bibliotek och skolbibliotek
  • Elevcafé/fritidsgård
  • Storkök som förser hela Askersunds stads skolor, förskolor och äldreboenden med mat. Storköket kommer även vara öppet för entreprenörer för servering i samband med evenemang i multisalen.
  • Musikskola med ensemblerum, övningsrum och danssal
  • Miniaula
  • Hantverkssalar som kan användas av föreningslivet efter skoltid
  • Flexibel multisal med stor scen och plats för cirka 300, 350, 450 eller 500 sittande personer beroende på hur den disponeras. I multisalen finns även digitalbio.


Fasad söderFasad nordvästEntréSkolmiljö

Gamla bilder från skolområdet:

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1018