Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Fullmäktige i Askersund

Mars 2014Skapad av Ove Danielsson mån, mars 17, 2014 17:38:10


Förr satt stadsfullmäktige alltid i rådhuset och tog sina beslut. Det var självklart.

Politikerna i Askersund har bestämt att fullmäktige ska utlokaliseras till några av tätorterna under året. Allt för att förbättra den kommunala demokratin. Men jag sticker nu ut hakan lite. Tror jag vet andra och bättre sätt. Satsa på informationsmöten istället där folk får komma till tals. För ett antal år sedan gjordes ett liknade försök, men som avbröts ganska snabbt. Intresset för sammanträdena var inte nog stort. Läget är väl ungefär detsamma i dag. Och det är också en apparat för kanslipersonalen att flytta sammanträdena.

Kommunen utreder nu hur man ska kunna nå ut på ett bättre sätt till innevånarna. Vissa åldersgrupper i aktiva åldrar har man svårt att nå till och få med i diskussionerna. Personligen tror jag inte man gör det genom att flytta ut några fullmäktigesammanträden. Sådana möten är formella och måste vara så för att besluten ska bli lagliga. Det finns inget utrymme för utomstående att göra sig hörd. En gång i Askersund när jag var journalist räckte en man upp handen under mötet. Han påstod att det fanns viktiga saker att tillföra som han var ensam om. Men det tyckte inte ordföranden Norefors.

Nyttan med utlokaliseringen kan vara att väljare för möte politiker före och efter mötet. Men till skillnad mot riksdagen får inte ens applåder förkomma. Och det kanske är tur för ”Garvis”, Tony, Kenth och mej som brukar lyssna på fullmäktige i Askersund. Det skulle bli jobbigt och knappast höras. Och själv har jag lite ont i en axel för att kunna klappa ordentligt.


Fullmäktige är formella möten som måste klubbas på ett lagligt sätt. Och det klarar ordföranden Inger Trodell på ett bra sätt. Men nu för tiden är det mest lugna gatan.

Under mina 30 år som journalist bevakade jag bland annat politiken. Det är viktigt för en tidning att informera kommuninnevånarna om vad som är på gång och hur politikerna tänker. Till skillnad från fullmäktige lockade samrådsmöten med ortsbefolkningen alltid storpublik. Och gör så fortfarande. Det var frågor som berörde och folk fick komma till tals. Vid skolnedläggningen i Zinkgruvan var det fullsatt i Folkets hus. Samma var det vid diskussioner om Snavlunda skola, när Edö-projektet presenterades i Folkets hus, när information om verkstadsområdet lämnades, om skolbygget, för att inte tala om presentation av olika byggplaner. Jag kan räkna upp massor av sådana möten som både handlat om positiva och negativa saker för invånarna. Sådant väcker stort intresse.

Förr i tiden kunde det finnas lite överraskningar vid fullmäktige och det berodde på småpartier som stod utanför den etablerade partierna. Deras chans att göra sina röster hörda var bara i fullmäktige. Och då passade man verkligen på att göra det också, även om tonläget inte alltid var det bästa. I dag är läget helt annorlunda. Nu är det bara sverigedemokraternas representant som finns lite utanför de etablerade partierna. Men han finns sällan med på fullmäktigesammanträdena och då är det svårt att göra sin röst hörd.  • Kommentarer(1)//blogg.ovedanielsson.se/#post1048