Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Planer för Askersund

Juni 2014Skapad av Ove Danielsson tis, juni 24, 2014 19:41:57

Brukar läsa gamla tidningar för att kolla lite hur politiker, planerare och folk i Askersund tänkte då. Hur blev det? Genomfördes planerna eller var det bara möten i onödan? Gamla tidningar är rena uppslagsverken. Där finns facit på de flesta kommunala beslut.

Rubrik från 1969
Så här hade det kunnat se ut om politikerna fått sin vilja igenom för 45 år sedan. Ett tomt torg.

Torgbild av Anders Foglander. MC-träff och då är inte torget tomt.

För 25 år sedan så arbetade något som hette generalplanekommittén med förändringar i centrala stan. Tidningen till de här uppgifterna är från 1969. Siktet var då inställt på att göra torget bilfritt från år 1990. En räkning av parkerade bilar hade skett en vardagseftermiddag och då var 192 bilar parkerade i centrala staden. Centrala staden var för kommittén i väster från Sundsgatan och i öster Drottning Kristinas väg, i norr från Hospitalsgatan och i söder till Norströmsgatan. Enligt framtidsberäkningarna skulle det behövas 715 parkeringsplatser 1990. Det här var innan förbifarten hade byggts. Alla trafik gick genom staden.

Ett problem som politikerna och planerna brottades med var rundkörning runt torget. I förslaget ingick en breddning av Storgatan utmed torget. Vidare skulle det skapas gågator utmed norra och östra delen av torget. Sålunda ville kommittén omvandla Stöökagatan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan, en del av Sundsbrogatan och kvarteret Torgparken till gågator. Endast av transportteknisk art skulle få bli kvar. Det skulle också innebära att taxistation som fanns på torget måste flyttas. Förändringen var möjlig runt 1970 enligt kommittén.

Generalplanekommitténs ordförande vid den här tiden var P O Holländer. En av stadens ledande politiker. Kommittén tittade också på själva stadsmiljön. Vissa områden i centrala stan skulle inte rivas. Helhetsintrycket av äldre bebyggelse skulle bevaras. Som exempel nämndes kvarteret Lokatten, mellan Hospitalsgatan och Stöökagatan. Sundsgården och Hamnmagasinet ville man också slå vakt om. Landsantikvarie Gunnel Sylvan –Larsson hade hjälpt kommittén med en inventering av den äldre bebyggelsen för att allt skulle bli rätt.

Vad blev det då av alla planer? Det finns en del gågator, eller gårdsgator som det heter nu för tiden. Kvarteret Lokatten är välbevarat med Borgmästarhuset som exempel. Hamnmagasinet rustades , liksom som Sundsgården. Taxistationen flyttades. När det gäller det bilfria torget tvingades alla tänka om när handeln runt torget utvecklades. Något som jag själv kan sakna är en kiosk på torget som förr i tiden, eller är det bara nostalgi. Kiosken var en liten samlingspunkt för oss unga och askersundare en gång i tiden. ”Vi syns vid kiosken”, var en vanlig fras. I dag är det hamnområdet som gäller.

Kiosken på torget

Leif Linus har hjälpt till med bilder från sitt stora arkiv.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1100