Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Gamla Elektrolux blir bostäder

September 2014Skapad av Ove Danielsson fre, september 12, 2014 09:14:28

2014-09-11

Pressmeddelande

Gym blir nytt boende för ensamkommande barn

AskersundsBostäder AB har förvärvat den fastighet på Torebergsvägen i Askersund, som AskersundsHälsan och Vätter Rehab Gym fram till i juli i år drivit verksamhet i.

Detta för att bygga om den till boende för ensamkommande barn.

Askersunds kommun har från den 1 augusti utökat avtalet med Migrationsverket om mottagning av 20 ensamkommande barn i stället för 12. Kommunen tar emot både flickor och pojkar i åldrar från 14 till 17 år. Redan med den verksamhet som bedrivs idag är de nuvarande

lokalerna på Vältervägen mindre lämpliga för ändamålet. Dessa kan med fördel byggas om till vanliga lägenheter i markplan, vilket det finns stor efterfrågan på i Askersund. I den nya fastigheten kan ett mycket bra boende skapas, med god närhet till både centrum och

idrottsplats. Under den närmaste tiden kommer projekteringen av ombyggnationen att fortsätta och om inget oförutsett inträffar startar arbetet i höst.

Möjlighet finns att söka statsbidrag för delar av investeringarna och kommunen får även statligt stöd för den verksamhet som drivs för de ensamkommande barnen. Kommunens budget belastas alltså inte av verksamheten. Fastighetens läge i direkt anslutning till vår

förskola och med närhet till vårdcentralen gör att kommunen även har ett långsiktigt intresse av att äga den för vidare utveckling av staden.

Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S):

- Vi skall självklart ta emot dessa barn och ge dem en fin nystart efter allt de har utstått.

Det känns bra att vi utökar avtalet med Migrationsverket och tar emot fler barn än idag.

Fastigheten på Torebergsvägen ger oss en god möjlighet att skapa ett bra boende som

fungerar för både barn och personal.Lite historia om byggnaden.

Fastigheterna som nu Askersundsbostäder får ta hand om vid Torebergsvägen var på 60-talet en ganska stor arbetsplats för både män och kvinnor. Elektrolux hade en del av sin montering i lokalen som nu ska användas som lägenheter. Det handlade bland annat om tillverkning av termostater. Gamla repslagarlokalen finns kvar men är ombyggd invändigt. 1960 var det aktuellt med nyanställningar vid ”lux”. Man skulle gå från 20 till 40 anställda. Orderboken var fulltecknad Sex år senare lades verksamheten ner. Då hade verksamheten funnits i 15 år.

1960

1966

April 1966 sista dagen på jobbet

Kommunen tog över lokalerna till att börja med. Friskvården fanns där och på övervåningen brottarna. Sedan många år tillbaka har byggnaderna varit privatägda . Leif Linus och jag har plockat ihop lite bilder från den tiden. Även lite från tiden då repslageriet blomstrade.

Ove Danielsson  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1145