Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Oljeutsläpp

Oktober 2014Skapad av Ove Danielsson mån, oktober 20, 2014 09:11:11

2014-10-20

Pressmeddelande

Oljeutsläppet på Närlunda

industriområde i Askersund avtar

Askersunds kommun har tillsammans med verksamhetsutövarna vid Närlunda industriområde utrett varifrån oljan kommer som orsakat utsläpp i Lundbybäcken. Det är konstaterat att olja rinner ut i en dagvattenbrunn som leder från området. Det har även konstaterats att avrinningen av vatten från en oljeavskiljare i området fungerat dåligt, vilket medfört att den blivit överfull och att olja kan ha läckt ut.

Verksamhetsutövaren har gjort åtgärder för att förhindra läckage från oljeavskiljaren på kort sikt. För att få en permanent fungerade lösning måste ledningarna grävas upp och den dåliga avrinningen från oljeavskiljaren åtgärdas. Det är inte säkerställt om det är olja från denna oljeavskiljare som orsakat utsläppet av olja i dagvattennätet och Lundbybäcken.

Som det ser ut idag måndagen den 20 oktober har mängden olja som flyter på ytan i Lundbybäcken avtagit. Regnet under helgen och natten till måndag har medfört att en del av det olja som bundits till vegetationen spolats ut i bäcken. Oljan stoppas upp vid ett antal punkter i bäcken där länsar är utlagda, så risken att den rinner ut i Alsen är mycket liten.

Uppsamling av olja kommer att ske under måndagen med slamsug.

Kommentarer:

Rolf Wedding, miljöchef, tel. 0584-473 407  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1165