Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Kyrkan i Olshammar skänktes bort

Januari 2015Skapad av Ove Danielsson tis, januari 20, 2015 23:11:03

Vill ni ha en kyrka gratis? Ett erbjudande att verkligen fundera på . Och det gjorde också Hammars församling när de fick erbjudandet av Munksjö AB i december 1981 att överta Birgitta-kyrkan i Olshammar. Visserligen hade församlingen nyttjat den privatägda kyrkan i 200 år gratis, men övertagandet var inte helt självklar. Med rösterna 18 för och sex emot beslutade fullmäktige ändå ta emot kyrkoerbjudandet.Redan några år tidigare hade Hammars församling övertagit den inre skötseln av kyrkan. Men även det var under protest. Några socialdemokrater lämnade in en skriftlig reservation. Anledningen till det var att man var rädd för Munksjö AB skulle komma med ytterligare krav på församlingen.

Vid den här tiden hade Munksjö AB stora problem med verksamheten vid fabriken. Konkurshotet vilade tungt över företagets axlar. Det fanns inte pengar att också underhålla en kyrka. Företaget tyckte det var ett himmelskt flott erbjudande.

Munksjö AB ägde också Olshammarsgården, eller Heidenstamsgården som många kallade byggnaden vid den tiden. Kanske några gör det i dag också…

Det var dåliga tider för skogsföretaget och Olshanmmarsgården var en ekonomisk belastning precis om Birgittakyrkan. Företaget ville lite senare också skänka bort Heidenstams födelsegård. Underhållet kostade stora pengar. Lösningen blev bra och den fungerar fortfarande. En Stiftelse bildades och tog över Olshammarsgården. I den ingår politiker från Askersund, folk från Hammars församling och medlemmar ur Olshammars intresseförening.

En av de första som var med i intresseföreningen var kantorn och läraren Lennart Lennartsson. Träffade honom många gånger. Han kunde på ett intressant sätt förmedla historien om Verner von Heidenstams födelsegård. Heidenstams vänner och författarkollegor ville att han skulle bosätta sig i Olshammar. Men det blev inte så, istället köpte författaren Övralid. Enligt kantor Lennartsson berodde valet av bostad på fabriksvisslan vid sågen. Heidenstam stördes av visslan, men han besökte Olshammar ofta.

Kantor Lennart Lennartsson

Intresseföreningen hade förhoppningar om att kunna Olshammarsgården öppen för besökare året om. Så blev det också. Sedan 1992 arrenderar Britt-Louise Otter Olshammarsgården. Hon har byggt upp verksamhet sakta men säkert utan stora ord. Det har blivit ett populärt ställe. Julborden är alltid fullbokade. I dag har hon en anställd och några som jobbar deltid.

Information från Olshammarsgårdens hemsida:

Verner von Heidenstams födelsehem, Herrgården, byggd på 1820-talet av Carl Rüttersköld, Verner von Heidenstams morfar. Flygelbyggnaden kom också till vid samma tid.
Huset är idag en kombinerad bygdegård och värdshus.

Olshammar är ett av Sveriges äldsta industriområden. Redan på 1200-talet fanns här tegelbruk.
Herrgården låg då längre ner i trädgården, mot söder.
Tegelbruket var i drift till 1922, en epok på ca 700 år. Munksjö AB köpte Aspa Bruk 1917 och började bygga sulfatfabriken som finns kvar än idag. Fabriken sysselsätter ca 220 personer och tillverkar runt 175.000 ton pappersmassa per år. Företaget heter i dag åter Munksjö Aspa Bruk AB.

Bakom Olshammarsgården finns De Tolv Apostlarna. Tolv stora lindar planterade 1820 i form av en berså. Från ca 1860 har träden fått växa fritt och är idag ca 140 år gamla. När man såg att de blev 12 träd fick de namnet. De Tolv Apostlarna och ska alltid vara tolv så om något träd blir dåligt så ska det tas bort och ett nytt planeras där.

Birgittakyrkan är uppkallad efter den Heliga Birgitta, vars make Ulf Gudmarsson ägde Olshammar på 1320-talet. Olshammar var då en större gård och ett tegelbruk. Enligt traditionen uppförde Birgitta ett kapell på den plats som kyrkan står idag. Kyrkan är byggd 1620 sv Eric Hand som var barnbarn till Erik XIV.

Glasmålningarna, i form av vapensköldar, tillverkade i Riga, föreställer Eric Hand och hans vapenbröder under 30-åriga kriget. Dessa är mycket välbevarade.

Kyrkan restaurerades 1785 av en tysk bruksägare, Carl von Wahrendorff. Då fick kyrkan sitt nuvarande utseende med altare och predikstol sammanbyggda..

I början av 1800-talet blev Carl Rüttersköld ägare till Olshammar. Han var morfar till Verner von Heidenstam. Kyrkan tillhörde gården och när Verner von Heidenstam sommartid bodde på gården fick han använda kyrkan som lekstuga. Han grundade där ett sagorike "Lajsputta" och ristade jordens mitt i en tegelsten framför altarringen.
Om sin barndom och livet på gården berättar Verner von Heidenstam i sina memoarer "NÄR KASTANJERNA BLOMMADE".
Kyrkan byggdes som brukskyrka.

Verner von Heidenstam vid Birgittakyrkan. Bilden kommer från Leif Linus arkiv.


Birgittastenen finns strax söder om kyrkan. Från denna steg Birgitta upp på sin häst för att sedan rida över Vättern till Vadstena. Om man synar stenen noga hittar man hennes fotavtryck på den och under stenen finns nyckeln till hennes källare.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1233