Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Igelbäckens masugn

Februari 2015Skapad av Ove Danielsson tis, februari 17, 2015 15:08:13

I Askersunds kommun finns fyra klassade byggnadsminnen. Stjärnsunds slott, Kullängsstugan, Trehörnings masugn och Igelbäckens masugn. När det gäller masugnen i Igelbäcken är det ett statligt byggnadsminne sedan år 1993. Anläggningen ägs av Statens fastighetsverk. Tidigare ägare var Domänverket. Masugnen ligger i Askersund, på gränsen till Karlsborgs kommun.

Bild från länsstyrelsens hemsida.Foto:Peter Ström


Som journalist följde jag upprustningen av masugnen i Igelbäcken på nära håll i slutet på 80-talet med stort intresse. Masugnen blåste ut 1923 och sedan dess hade byggnaden stått och förfallet. Många ortsbor tyckte att förfallet var bedrövligt. Däribland ”Båt-Harry” Karlsson. Var med honom ett antal gånger till masugnen. Upprustningsarbetet kom igång i sista minuten. Mannen bakom det var dåvarande länsantikvarie Olle Lindqvist. Han kämpade hårt med att få fram pengar till jobbet och det var inte lätt. Men han lyckades. Och räddade på det viset också den förfallna masugnen.

Från upprustningen 1987Länsarbetsnämnden i Skaraborg bröt isen med en stor summa pengar, sedan följde nämnden i Örebro med. Totalt kostade upprustningen den gången 800 000 kronor. Länsarbetsnämnderna satsade 550 000 kronor. Askersunds kommun var den stora vinnaren i upprustningsprojektet. Kommunen bidrog inte med en krona.

Länsarbetsnämnden i Skaraborg organiserade arbetet genom AMS-jobb. Eftersom masugnen ligger i Örebro län var det ett unikt samarbete. Från början var det meningen att arbetslösa från Västergötland skulle göra jobbet i Igelbäcken, men så blev det inte. Arbetarna kom från Askersund som inte hade bidragit med en krona. Minns att arbetsledaren vid masugnen stilla konstaterade att Askersund hade gjort en mycket bra affär. En stor turistattraktion rustad helt gratis.

Masugnen rustades upp men pengarna räckte tyvärr inte till att rusta upp kvarnhjulet. Förhoppningen var dock att det skulle komma fram pengar även till kvarnhjulet, men vad jag förstår blev det inte så. När jobbet var klart fanns det ganska omfattande planer på olika kulturaktiviteter vid masugnen. Kanske också kiosk och servering. Tyvärr blev det inte mycket av alla planer. Masugnen rustades och så blev det inte så mycket mera.

En anledning till den här bloggen är hur det blir med masugnen framöver och vilka planer som finns? Enligt ortsbor börjar ugnen förfalla igen. Har sökt svar men ännu inte fått något ännu. Skrev ett brev till länsstyrelsen och frågade hur det var tänkt med masugnen i Igelbäcken. Men det kommer säkert ett svar vad det lider och då återkommer jag. Det vore synd om 800 000 kronor bra kastades i sjön, även om nu inte masugnen blev den stora turistmagnet för Askersund som var tänkt.

På länsstyrelsens hemsida kan man läsa följande:

”Igelbäckens masugn är en av länets få bevarade hyttanläggningar. Den byggdes 1826 för att ersätta en äldre mulltimmerhytta. Hyttan var i drift fram till 1923.

Bergsbruket har präglat Örebro läns utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet, främst i den geografiska del som kallas Bergslagen. I länet har sedan medeltiden funnits omkring 300 hyttor. Idag finns endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade.

Hyttan byggdes 1696

Igelbäckens hytta byggdes 1696 av Anton von Boij. Den kom att ingå i det affärskomplex av bruk i Tiveden, som rådmannen och affärsmannen Anders Boij byggde upp tillsammans med sin son Anton von Boij. Efter Anton von Boijs bortgång 1710 delades verksamheten upp på olika händer, och Igelbäckens masugn kom att under ett par hundra år att drivas som en del av Aspa bruk. Hyttan byggdes om kontinuerligt, 1826 ersattes den tidigare mulltimmerhyttan av den nuvarande byggnaden. Anläggningen kompletterades 1830 med rostugn och varmapparat. Den senare användes för att förvärma blästerluften innan den blåstes in i ugnens nederdel.

I drift fram till 1923

Laxå Bruk AB köpte år 1900 Aspa Bruk AB inklusive Igelbäckens masugn. Järnbruket vid Aspa lades ned omedelbart, men verksamheten vid Igelbäcken hålls igång fram till 1923. Detta berodde främst på att dåvarande chefen för Laxå Bruk AB, bergsingenjör Carl Sahlin, var starkt intresserad av äldre järnbruk och järnhantering. ”  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1243