Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Åmmebergs badplats stängs i sommar

Maj 2016Skapad av Ove Danielsson fre, maj 27, 2016 09:28:54

2016-05-27

Åmmebergs badplats stängs som en försiktighetsåtgärd och kommer därför inte vara öppen sommaren 2016. Orsaken är att provtagningar visat att det på badplatsen finns vasksand, som innehåller rester av metaller och är en restprodukt från tidigare gruvverksamhet.

Eftersom vasksand finns på badplatsen har Askersunds kommun beslutat att göra en riskbedömning för badande vid badplatsen. Den kommer att genomföras efter sommaren när ytterligare provtagningar gjorts och badplatsen stängs därför som en ren försiktighetsåtgärd sommaren 2016.

– Vi tror inte att det medför någon fara att bada på badplatsen, men eftersom de preliminära provresultaten visar att det finns vasksand där som innehåller metaller tar vi det säkra före det osäkra. Vi håller därför badplatsen stängd i väntan på den riskbedömning som kommer göras efter sommaren, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Det är Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro som fått uppdraget att göra riskbedömningen.

– Vår samlade bedömning i dagsläget pekar inte mot att det finns någon anledning att oroa sig för hälsoeffekter kopplat till bad vid Åmmebergs badplats, men i det här fallet är det viktigt att man låter försiktighetsprincipen råda, säger Katja Hagström på Arbets- och miljömedicin.

Det var i början av maj 2016 som Structor Miljöteknik AB gjorde provtagningar på Åmmebergs badplats för att undersöka om det finns vasksand på badplatsen. Uppdraget kom från Askersunds kommun via Sydnärkes miljöförvaltning. Detta eftersom de markundersökningar av vasksand som sedan tidigare pågår inom området inte omfattade badplatsen. Resultaten är än så länge preliminära, men i vasksand från det närliggande området finns halter av framförallt bly och zink, men även arsenik och kadmium.

Ett informationsmöte om Åmmebergs badplats kommer att hållas i Folkets hus i Åmmeberg måndagen den 30 maj klockan 18.30. Tidigare i veckan gick ett informationsbrev ut till alla hushåll i Åmmeberg, samt till sommarstugor i området.

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1481