Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Vägbygge mellan Coop och Netto

Oktober 2016Skapad av Ove Danielsson mån, oktober 24, 2016 10:04:17

Pressmeddelande från Askersunds kommun

2016-10-24
-----------------------------

Bygget av ny gång- och cykelväg inleds vecka 43

Under vecka 43 inleds bygget av en ny gång- och cykelväg längs med Parkgatan i Askersund, mellan butikerna Coop och Netto.

Vägarbetet kommer att utföras av entreprenören Asfaltsgruppen och kommer att pågå i max tre arbetsveckor.

– Syftet med den nya vägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att binda ihop gång- och cykelvägsnätet i Askersunds tätort, säger Andreas Borg, trafikingenjör på Askersunds kommun.

Den aktuella sträckan används bland annat som skolväg och med den nya gång- och cykelvägen förbättras den avsevärt för de berörda eleverna.

Under perioden som arbetet med den nya gång- och cykelvägen pågår kommer det att råda begränsad framkomlighet för biltrafik på Parkgatan, men ett körfält kommer att hållas öppet.

Den intilliggande Bergslagsvägen kommer inte att påverkas alls av arbetet med den nya vägen.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1554