Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Förslag om äldrelägenheter från Alliansen

November 2016Skapad av Ove Danielsson tis, november 08, 2016 11:56:42

Svar på Alliansens förslag om bostäder på Linden

Kommunledningen tillsammans med Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en alternativ användning av lokalerna på Linden i samband med att det stod klart att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även skulle innehålla ett bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har diskuterats. Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för bostäder bland annat då en stor del av ytan helt skulle sakna ljusinsläpp och även kontor behöver detta.

Sydnärkes Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag hyr lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det finns dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en del av lokalerna.

Kanslihuset vid gamla Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talen kontor och samtalsrum som kommer att finnas på Linden när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd sitter är ju dessutom nyligen upprustade och anpassade för deras verksamhet.

Bostäder för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, när nytt äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående detaljplaner där man särskilt kan beakta detta.

Alternativ användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt fem år tillbaka. Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår. Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och målsättningen är att komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av lokaler är stort.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

 att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

-----------------------------------------------------------

Förslag till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen samt till styrelsen för Askersundsbostäder AB


Lilla Bergsgatan med servicehuset Linden och kommunala förvaltningar till vänster.

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att Askersundsbostäder planerar att bygga om i Linden, gamla biblioteket, till utökade kontorslokaler för Sydnärkes byggförvaltning och Sydnärkes miljöförvaltning. Dessa förvaltningar är i stor behov av utökade kontorslokaler men vi anser att det är olyckligt att dessa kontor ska byggas i lokaler som är väl lämpade för lägenheter.

I Askersunds kommun råder stor brist på lägenheter för äldre. Idag sitter delar av socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen samt Sydnärkes miljöförvaltning i lokaler som skulle kunna göras om till lägenheter. Även delar av biblioteket som nu flyttar ut kan göras om till lägenheter.

Delar av bottenvåningen på Linden går inte att använda till lägenheter utan kan med fördel fortsättningsvis användas till kontorslokaler eller liknande. Därtill är det lämpligt att det finns gemensamma utrymmen för t ex matsal eller plats där frivilligorganisationer kan ordna aktiviteter för de äldre som bor i huset.

Flytten av Sjöängskolan till nya Sjöängen innebär att kanslihuset numera är tomt. Därtill finns det tomma privata lokaler i centrala Askersund som väl skulle lämpa sig för kontorslokaler.


Kanslihuset vid Sjöängsskolan står tomt i dag. Alliansen vill ha in delar av någon förvaltning i huset.

Genom god planering av Linden skulle Askersundsbostäder inom en relativt kort tid kunna utökas med ca 6-10 välbehövliga lägenheter för äldre.

Förslag:

1. Askersunds kommun projekterar för att Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar samt de delar av socialförvaltningen som finns i Linden, lokaliseras i t ex kanslihuset eller i privata lokaler.

2. Askersundsbostäder iordningställer bottenvåningen på Linden till lägenheter. De ytor som inte är lämpade till lägenheter görs till samlingsutrymmen för äldre samt kontor eller liknande.

Askersund 2016-11-07

Caroline Dieker (M) Kerstin Svärd (C) Erling Johansson (KD) Gunilla Högberg (L)

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1562