Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Svar på enkla frågor

November 2016Skapad av Ove Danielsson ons, november 09, 2016 17:28:11

Staffan Korsgren (L) ställde två frågor till kommunfullmäktiges ordförande Inger Trodell Dahl (S), angående information på kommunens hemsida och information i kommunfullmäktiges protokoll. Frågorna ställdes vid senaste fullmäktige i nya Sjöängen.

Inger Trodell fullmäktiges ordförande

Svar på enkla frågor från Staffan Korsgren (L) inför kommunfullmäktiges sammanträde den 2016-11-01:

1. Askersunds kommun strävar efter att hålla sin hemsida uppdaterad och aktuell. Hemsidans information ska förstås vara korrekt, och det är olyckligt att hemsidans besökare mötts av felaktig information om sidansvarig för sidan ”Diarium och arkiv”. Under hösten har en omfattande uppgradering av kommunens webbpubliceringsverktyg Site vision genomförts. I samband med detta har kommunens tjänstemän uppmärksammat att funktionen där man ställer in sidansvarig person försvunnit. Felet har anmälts hos Sydnärkes IT-förvaltning, och kommer inom kort att åtgärdas.

2. Kommunfullmäktiges protokoll bör vara tydliga och informativa för att kommuninnevånarna ska kunna ta del av de beslut som fattats. Det ska inte råda några tveksamheter eller oklarheter kring vad som beslutats. I vissa ärenden kan det dock krävas att man tar del av beslutsunderlaget för att kunna förstå ärendet i sin helhet. De ändringar och tillägg som beslutades om i VA-taxan finns beskrivna i detalj i det förslag som förelåg när kommunfullmäktige fattade sitt beslut. Beslutsunderlaget består av offentliga handlingar som är möjliga att ta del av för alla innevånare i Askersunds kommun. Det är beklagligt om beslutet om ändring och tillägg i VA-taxan från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september inte uppfattats som tillräckligt informativt. De synpunkter du framför i din fråga tar vi till oss för att kommunfullmäktiges protokoll ska vara så tydliga som möjligt. För att undvika eventuella oklarheter i framtida beslut kommer rutiner för hur beslut och ärendebeskrivningar formuleras att se över, för att säkerställa informativa och kvalitativa sammanträdesprotokoll.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1564