Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Svar om förslag på bostäder.

November 2016Skapad av Ove Danielsson tis, november 15, 2016 17:20:13

Svar på Alliansens förslag om bostäder på Linden

Kommunledningen tillsammans med Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en alternativ användning av lokalerna på Linden i samband med att det stod klart att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även skulle innehålla ett bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har diskuterats. Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för bostäder bland annat då en stor del av ytan helt skulle sakna ljusinsläpp och även kontor behöver detta.

Sydnärkes Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag hyr lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det finns dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en del av lokalerna.

Kanslihuset vid gamla Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talen kontor och samtalsrum som kommer att finnas på Linden när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd sitter är ju dessutom nyligen upprustade och anpassade för deras verksamhet.

Bostäder för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, när nytt äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående detaljplaner där man särskilt kan beakta detta.

Alternativ användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt fem år tillbaka. Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår. Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och målsättningen är att komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av lokaler är stort.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

 att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

Förslaget från den borgerliga Alliansen fanns på en blogg i början av november.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1568