Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Partistöd i Askersund

November 2016Skapad av Ove Danielsson mån, november 21, 2016 17:02:59

Utbetalning av partistöd 2017

Askersunds kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt partistöd. Reglerna

Utgår från kommunallagens bestämmelser på området. Av reglerna

för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Partistödet består av ett grundstöd som per parti och år uppgår till ett prisbasbelopp delat med antalet partiet i fullmäktige, samt ett mandatstöd som per mandat och år uppgår till 34 % av prisbasbeloppet. År 2016 är prisbasbeloppet

44 300 kr.

Föreliggande redovisning, som kommunfullmäktige har att fatta beslut om, avser det partiarbete som bedrivits under 2015, och ligger till grund för utbetalning av 2017 års partistöd.

Fördelningen år 2017 enligt de av fullmäktige antagna reglerna för partistöd blir enligt följande:

Socialdemokraterna

201 344

kr

Centerpartiet 50 724 kr

Moderata

samlingspartiet

95 910 kr

Liberalerna 20 600 kr

Kristdemokraterna 35 662 kr

Vänsterpartiet 35 662 kr

Miljöpartiet 35 662 kr

Sverigedemokraterna 50 724 kr

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1571