Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Pengar från Klimatklivet till gastankställe i Askersund

December 2017Skapad av Ove Danielsson tis, december 05, 2017 17:03:39

Askersunds kommun har beviljats 4,2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som ska gå till en tankstation för biogas. Detta är ett viktigt steg i processen att få till en biogasstation i Askersunds kommun.

Askersunds kommuns projekt att bygga en tankstation med biogas fick näst mest pengar i Örebro län i Naturvårdsverkets senaste omgång av beviljade ansökningar till Klimatklivet. Ännu är placeringen oklar.

-Det är ännu inte beslutat var tankstationen kommer ligga utan kommunen är öppna för samarbeten med mackägare eller andra lösningar. Askersunds kommun har avsatt mark för att bygga tankstationen på Åkervägen nära återvinningsstationen invid riksväg 50 men det är alltså inte skrivit i sten att tankstället kommer ligga där, förklarar hållbarhetsstrateg Veronica Sund.

– Det här beslutet från Naturvårdsverket är mycket glädjande och visar att de tror på vår idé. Nu har vi lagt grunden för ett gastankställe i Askersund, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun.

– Genom tankstationen kan en fossilfri fordonsflotta inom Askersunds kommun bli verklighet och vikommer långt på vägen mot att bli en klimatsmart kommun. Biogasen kommer finnas till för både kommun, allmänhet och företag och ge stora lokala fördelar när trafikanter stannar i Askersund för atttanka, säger Veronica Sund, hållbarhetsstrateg i Askersunds kommun.

Förutom att ge invånarna i Askersundstrakten möjlighet att tanka biogas förbättras den nationella tankinfrastrukturen och därmed stärks biogas som drivmedel.

Biogas är inte bara ett bränsle utan även ett verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin. Detta gör man genom att utnyttja restprodukter från regional produktion i en förädlad produkt som driver fordon

Med minimala utsläpp. En biprodukt av biogas är ekologiskt gödsel som kan användas direkt i livsmedelsodling.

– Tack vare gastankstället kommer den regionala produktionen stärkas och försörjningstryggheten på bränslesidan att öka, något som är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Veronica Sund.

Fyra gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1764