Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Knappfabriken i Askersund

April 2019Skapad av Ove Danielsson fre, april 05, 2019 16:37:19

Nya hyreslägenheter är på gång i kvarteret Knappfabriken mellan Frejgatan och Floragatan. Det är ÅV-Bygg i Åsbro som bygger. Trycket efter hyreslägenheter är stort. På senare är det bara bostadsrätter som gällt i centrala Askersund så bygget välkomnas av många.


Knappfabriken en gång i tiden. Bild från Leif Linus bildsamling

ÅV-Bygg i Åsbro satsar på hyreslägenheter i kvarteret Knappfabriken

Några kanske undrar över kvartersnamnet Knappfabriken. Har fått frågor om det. Namnet är logiskt. Det fanns en Knappfabrik vid Frejgatan en gång i tiden med stor verksamhet och många anställda. Det finns uppgifter om att en del knappar till och med gick på export bland annat till Ryssland. Huset stod kvar mycket längre men med andra verksamheter. Det var till det yttre ett vackert hus även om det på senare år blev lite skamfilat på grund av dåligt underhåll.


Det var Västerås Knappfabrik som uppförde fabriksbyggnaden vid gamla Vretstorpsvägen. Ett 50-tal personer arbetade vid fabriken från 1908 fram till 1923 då verksamheten gick i konkurs. Disponenten för A B Knappfabriken, en ingenjör J. Forsmark, lämnade Sverige efter konkursen för ingenjörsverksamhet i Amerika. Knappfabriken drevs vidare i mindre skala av verkmästare A. Bladh några år efter konkursen. Det går att läsa i en tidningsartikel från 1925.


Byggnaden togs över av Carlsson&Hailees bilreprationsverkstad. Senare fanns bilfirman Ramers där. När Ramers flyttade ut till Askersunds by ( Rejmes) i nya lokaler stod gamla Knappfabriken tom. Det fanns olika förslag hur den skulle användas och periodvis fanns där också olika verksamheter. På 90-talet enades politikerna om rivning av Knappfabriken för att ge plats för gruppboende. Rivningen ledde till proteser. Föreningen Bevara Gamla Askersund drev frågan hårt men utan resultat. Byggnaden revs. Föreningen heter för övrigt numera bara Föreningen Gamla Askersund .


PS! Det finns ytterligare bilder på na.se-bloggar

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1938