Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Rädda Vättern

Augusti 2012Skapad av Ove Danielsson fre, augusti 31, 2012 17:01:19

Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV) håller en stor manifestationsdag den 7 oktober. Eldar ska brinna runt sjön och kyrkklockor ska ringa. Det kommer att bli något utöver det vanliga lovar Elisabeth Lennartsson, som är en av de drivande krafterna för att värna Vättern i Askersund. En verklig kraftsamling. ARV:s mål är att få ett totalstopp på Försvarets planer om utökad övningsverksamhet i Vättern.

I drygt 60 år har försvaret haft Vättern som övningsfält med omfattande skjutövningar och dumpning av ammution. Nu vill försvaret utöka övningsverksamheten med mera skjutningar, men också med flygningar av JAS-plan.

Gruvan vid Norra kärr, strax utanför Gränna är också verksamhet som ARV (Aktion Rädda Vättern) ser allvarligt på. Det finns planer på att bryta sällsynta jordartsmetaller i ett dagbrott. Ett område på tusen hektar kommer bli avstjälpningsplats för gruvskräp, både Torium och Uran. Aktionsgruppen är rädda för att gruvskräpet ska följa med regnvattnet ut i Vättern.

-Konsekvensen blir att Vätterns dricksvatten kommer att förstöras. Den planerade gruvan vid Norra kärr är det största hotet mot Vätterns som någonsin förekommit och det är ett hot som vi måste ta på störst allvar, betonar Elisabeth Lennartsson , i aktionsgruppen.

Många kommer att ställa upp den 7 oktober, däribland också stort antal orginsationer. Däribland Svenska kyrkan.

”Försvaret har ansökt om stora utökningar av övningsverksamhet med flygningar och skjutningar i Vättern. Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV) har samlat över 10,000 namn mot detta förslag. Kommunledningarna arbetar just nu med en samverkan i ifrågasättandet. Detta är inte ett ställningstagande mot försvaret i sig. Men vi menar att nolltolerans ska gälla för nedsmutsning och miljöbelastning Vättern som dricksvattentäkt.

Den heliga Birgitta är Europas skyddshelgon. Birgittadagen den 7 oktober vill vi göra till en gemensam manifestationsdag för att skydda en av Europas största dricksvattentäkter Vättern.

Vi kan tända vårdkasar, ringa i kyrkklockor kl. 18, människor kan uttrycka sin frustration över försvarets planer i form av gudstjänster, seminarier eller andra mötesformer.

Varje församling svarar naturligtvis för sitt engagemang i denna sak, men vi föreställer oss att stiften kan medverka i en rekommendation ang. denna manifestationsdag, och att Svenska kyrkans församlingar kan fungera som samordnare och inspiratörer till lokalt engagemang.

Kanske kan Domkyrkornas klockor ringa den 7 oktober?

Vi får tillsammans stå upp för skapelsens integritet och värdighet och ta vårt ansvar för framtida generationer”, skriver kyrkoherde Torbjörn Ahlund, till aktionsgruppen ARV och lägger till:

Birgittas bön

Herre visa mig vägen

Och gör mig villig att vandra den.

PS!Kommentera gärna .Det skulle var trevligt

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post666