Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Arkeologiska utgrävningar för riksväg 49

Oktober 2012Skapad av Ove Danielsson lör, oktober 20, 2012 13:19:16

Byggstarten för etapp två av riksväg 49 mellan Gustavstorp och Rude är planerad till nästa år. Det är en sträcka på knappt tre kilometer.

Den första etappen mellan Stubbetorp och Gustavstorp på 7,5 kilometer stod färdigt 2010. Länsstyrelsen har nu också sagt ja till att plocka bort delar fornlämningar vid Öna 1:4. Men först måste det till en arkeologisk utgrävning innan Trafikverket kan sätta sina planer i verket. Det är en kostnad på cirka nästan 800 000 kronor som Trafikverket få stå för.

En stor arkeologisk utredning gjordes redan vid den första etappen. Men då var det meningen att nybygget ske i anslutning till riksväg 50 vid Stjernsund. Av trafikskäl flyttades anslutningen 350 meter norr ut. Förändringen innebär att en sträcka på 1 800 meter inte varit föremål för några utgrävningar. Det är det som måste göras nu innan vägbyggarna sätter igång med sitt arbete.

Vid den arkeologiska utredningen har ett stort antal tidigare okända fornlämningar registrerats längs den nya vägsträckningen. Lämningarna härrör i stor utsträckning från olika typer av utmarksaktiviteter, som kolning , järn-och tjärframställning. Vid utredningen påträffades också boplatslämningar från såväl förhistorisk som historisk tid. Bland annat påträffades rester av boplatser som härstammar från äldre stenåldern.

Länsstyrelsen beräknar tidsåtgången för den arkeologiska till fyra veckor för tre personer, ungefär 60 arbetsdagar.

När första spadtaget för riksväg 49 togs 2007 blev det rena tumultet. Slagsmål bröt ut på scenen mellan poliser och en som protesterade mot vägbygget. Sedan dess har det varit betydligt lugnare. Och det lär inte bli några likande problem när slutfasen mot Rudekorset byggs färdigt. Det är väl något som alla väntar på. Precis som de flesta gjorde vid efter det första spadtaget för fem år sedan.

Från 2007

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara trevligt.

  • Kommentarer(1)//blogg.ovedanielsson.se/#post704