Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Minnesord över Alf Cederlind

Februari 2013Skapad av Ove Danielsson tis, februari 12, 2013 13:10:54

I tisdagens NA på familjesidan finns samma minnesord som i den här bloggen. Det är på sin plats efter allt samarbete vi haft genom åren.

Förre chefstjänstemannen vid Askersund, Alf Cederlind, har avlidit. Alf skulle ha fyllt 92 år i vår. Efter någon månads kamp med nedsatt hälsa orkade inte Alf längre.

Under de senaste åren har jag ofta besökt Alf och Margareta på servicehuset Linden. Ibland någon gång i veckan. Vi samtalade om det mesta. Alfs samhällsintresse fanns med hela tiden. Och idrottsintresset. Han hade själv varit aktiv i orientering. Han höll också fast vid arbetarrörelsens ideal livet igenom. Vid ett tillfälle var han också nominerad på den socialdemokratiska riksdagslistan.

Alf hann ta fram ett antal skrifter om gamla gårdar och hus i Askersund. En kulturgärning. Ibland ville han ha hjälp med fotografering och äldre bilder. Och då ställde jag och vännen Leif Linus upp. De flesta av skrifterna gavs ut av Föreningen Gamla Askersund, där han också var hedersmedlem. Två skrifter som han skrivit har ännu inte kommit i tryck. Alf har tillbringat åtskilliga timmar i kommunens lokalhistoriska arkiv och framför sin dator för att ta fram fakta. Hustru Margareta fick be bibliotekspersonalen om hjälp ibland för att avbryta maken i hans forskningsarbete i Lindens källarregioner. När han sysslade med sådant glömde han både tid och rum. Arbetet vid datorn fortsatte han med fram till några veckor före sin död.

Under mina år som journalist hade jag nästan daglig kontakt med Alf som cheftjänsteman på kommunen. Han var alltid korrekt och vänlig. En man som kunde skilja på sak och person. Klart att han inte alltid tyckte att det som skrevs var bra. Hårt ansatt från alla håll blev han som vd för gamla Stadshotellet när byggnaden skulle rivas. Men hans korrekta uppträdande ingav respekt. Även hos kritikerna. Han var mycket noggrann och fostrad i det kommunala sättet att skriva. Det följde honom också med hem i familjen. Han tog hem papper för att läsa igenom. Dottern Anne-Marie har berättat att hon bad pappa Alf läsa ur lite kommunala protokoll när hon hade svårt att somna. Och det fungerade. Något som båda hade roligt åt så här lite på distans.

Alf och tvillingbrodern Erik , var födda i Stocksäter som då tillhörde Kumla socken. Brodern avled för några år sedan. Alfs kommunala bana började som kontorist vid Hallsbergs kommun 1945. Tre år senare fick han anställning i Lerbäcks kommun där han blev kommunalkamrer.

Efter kommunsammanslagning 1971 blev han drätselchef i den nya Askersunds kommun. Titeln ändrades några gånger, men vid sin pensionering hade han titeln kanslichef, som i dag motsvarar kommunchef. Men Alf själv var aldrig så noga med titlar.

Han har också haft en rad uppdrag på länsnivå, bland annat som kassör i Synskadades Riksförbund Örebro län under tio år. Som nämnts var han vd för Askersunds hotellbolag. Alf och hustru Margareta var också personerna bakom de årliga Sommarsalongen i Sjöängsskolan.

Själv kommer jag att sakna samtalen med Alf. De var givande och trevliga. Som tur är har lämnat efter sig ett antal skrifter som kommer att väcka minnen.

Ove Danielsson

  • Kommentarer(1)//blogg.ovedanielsson.se/#post785