Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Medborgarförslag i massor

Februari 2013Skapad av Ove Danielsson mån, februari 18, 2013 19:56:19

I Askersund är medborgarna mycket aktiva med att lämna förslag till politikerna. Vi det kommande fullmäktigesammanträdet, som är förlagt till Åsbro finns det 46 ärenden på föredragningslistan. 28 av dessa är medborgarförslag och väldigt många kommer från elever vid Sjöängsskolan. Skolan måste ha haft någon typ samhällsarbete där eleverna fått lära sig skriva medborgarförslag.

Belys byggnader i Askersund så att det syns från riksvägen anser en medborgare

Och det är ju positivt att de unga engagerar sig i samhällets utveckling. Kan förstå att det är jobbigt för tjänstemännen att utreda och lämna svar till alla medborgarförslag, men så ska det vara enligt politiska beslut.

Den digra listan är, eller om man så vill önskelistan, finns nedan.

.Inrätta ett hunddagis

.Tågstopp i Åsbro

.Idrottshall i anslutning till nya Sjöängsskolan

.Bygg en manuell bilvårdsanläggning

.Bullerplank vid riksväg 50 sträckan Shell –OK

.Anlägg en bowlinghall

.Anlägg en bowlinghall

.Bygg ett badhus

.Bygg ett badhus

.Bygg ett badhus

.Anlägg en ny biosalong

.Anlägg en arena med konstgräs

.Bygg en paintbollbana vid idrottsplatsen

.Inrätta en ungdomsgård i Åsbro

.Sätt upp gatubelysning vid Slottsstigen i Zinkgruvan

.Bygg ett pingishus för alla i kommunen

.Sätt upp en kompisgunga i Kristinahemsparken

.Köp in en applikation för skolscheman

.Köp in en applikation för skolscheman

.Köp in en applikation för skolscheman

.Skaffa iPads till eleverna vid Sjöängsskolan

.Uppdatera mjukvara och hantera IT-systemet bättre

.Sätt upp fasadbelysning på ett antal byggnader för ett idylliskt och välkomnande intryck.

. Ljussättning av Vattentornet

.Val av byggteknik till nya Kunskaps-och kulturcentrum

.Bygg en gångbana upp mot Lustenrust

. Bygge ett kallbadhus i anslutning till varmbadhus i anslutning till Vättern

.Förslag om att Askersunds kommun bör reagera i tid mot flyktingentreprenörer i Askersund och på Gärdshyttan.

Satsa på ett kallbadhus i anslutning till ett varmbadhus vid Vättern, tycker en medborgare

En medborgare vill att kommunen satsar på en konstgräsplan på Solberga IP

En liten udda nyhet i Askersund är också att efterträdaren till oppositionsrådet Calill Ohlsson ,m, Per-Olof Thulin ges möjlighet att delta i fullmäktiges överläggningar trots att han inte är invald i församlingen. Det sker genom ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning. Men han får vänta med att komma med yrkanden och delta i omröstningar.

Under mina år som journalist och bevakare av fullmäktige har det aldrig hänt förut att någon som inte är invald får vara med i församlingen. Vid ett tillfälle som jag minns var det en åskådare som räckte upp handen och ville göra ett inlägg. Ordföranden Bengt Norefors avvisade förslaget vänligt men bestämt till åskådarens ilska.

I fortsättningen kommer jag att köra bloggarna både i na.se och på den här sidan. Det är bara att välja. Det har funnits ett önskemål om det och då gör jag så.

Ove Danielsson

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post789