Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Bastedalen i förvandling

April 2013Skapad av Ove Danielsson mån, april 29, 2013 18:28:44

Sedan Harge Bruk stängde sin verksamhet i Bastedalen i maj 1970 har det hänt mycket i området. Vid den tiden var det Baskarpsand AB i Habo som var säljare. Formella ägare till gamla tegelbruksområdet var dock Rederi AB Vätternfrakt . Hur man klarade ut den juridiska hanteringen med två ägare vid försäljningen känner jag inte till. Köparen fick betala cirka en halv miljon för området.

Bolaget hade köpt verksamheten av Harge Bruk i början på 60-talet. Sandfrakterna till Hammars glasbruk fortsatte dock sedan fram till januari 1988. Tegelbruksbygganderna stod kvar fram till i slutet av 80-talet. Kommunen krävde då att måste göras, då man ansåg att byggnaderna var en fara för allmänheten. Rivning eller upprustning var alternativen. Vid den här tiden hade Baskarpssand AB redan gjort sig av med området. Köparen fick ta på sig ansvaret för de gamla byggnaderna. Bara det blev ett problem. Det gick inte att riva hur som helst.

Rivningsbilder från 1988

Nya hus har nu växt upp lite här och var. Och flera är på gång. Tegelbruksområdet har exploaterats stort med hus och en egen båthamn. En del tycker det är bra, medan andra tycker att det blivit i mesta laget bland annat med söndersprängd berg.

Vägen fram till satsningen i Bastedalen har varit lång och krokig. Som journalist följde jag ärendet, med konkurser, överklagande , miljöfarligt avfall och allt vad det nu kunde vara. De första planerna som presenterades för området på 70-talet var av storformat, med egna båtplatser intill husen. Det skulle ske med hjälp av muddring. Men det kom aldrig så långt. Konkurserna hann före. Ett annat problem har varit att få en bra lösning vatten-och avloppsfrågan.

När bruket var igång var det ganska gles bebyggelse i området. De som orkade med att bygga en egen stuga var i regel folk som tillhörde snickarfamiljer. Det fanns flera båtbyggare som kunde hantera hammare, såg och spik. Bolaget ägde också många byggnader.

Den här bloggen ska inte handla om nysatsningen utan om de stora sandhögarna som låg på tegelbruksområdet. Och vad som hände. Det var en imponerande syn med dessa högar många år. I januari 1988 gick den sista sandlasten från Bastedalen till glasbruket i Hammar. Det var ett litet buffertlager som kördes fram till glasbrukets eget silos.

Sanden pumpades upp vid Röknaöarna i Vättern och fraktades med båtar fram till glasbruket under många år. Från början klarade glasbruket av lagringen själva, men 1969 började ett buffertlager läggas upp på tegelbruksområdet i Bastedalen. När tegelbruket lades ner 1970 fortsatte dock sandlagringen. Men 1988 var det definitivt slut. Då var det sand från Lemunda sandstensbrott som gällde.

Sandhögarna i tegelbruksområdet

Ras på 60-talet när sandmassorna blev för tunga

Anledningen till att sandupptagningen vid Röknaöarna upphörde var att sanden betraktades som oduglig till det vita glaset. Färgen blev för grön. Samma öde hade sanden från Hargebaden drabbats av på 30-talet. Kunderna klagade på föroreningar i glaset. Det var den höga järnhalten som ställde problemet.

När glasbruket startade i mitten på 1850-talet kom inte sanden från Vättern. På Hammars gårds ägor fanns ett sandtag. Senare skrevs ett avtal om ett sandtag vid Lunna. Ägarna till glasbruket började sedan intressera sig för sanden från Vättern och då först från Hargebaden. När inte den sanden dög kom sanden från Harge Bruks sandtag vid Björkholmen intill Stora Röknen. 1939 gjorde glasbruket sitt första köp av Vätternsand från Harge bruk. Sanden kom till Hammar med pråmen Tord, som långt tidigare fraktat sand till tegelbruket. Den byggdes 1905 särskilt för ändamålet. I närheten Björkholmen pumpades sand upp från fem-sex meters djup.

Utvecklingen av glasbruket gjorde att behovet av sand ökade. När Baskarpsand AB köpte Harge Bruk i början av 60-talet fanns fyra sandpråmar. Förutom Tord också Electra, Björn och Sandie. Allt efter behovet minskades antalet pråmar . Sandie såldes 1987. Om någon vill veta mera om pråmarna är rådet att ta kontakt med Anders Engdahl i Forsa. Han vet det mesta om båtar som trafikerat Vättern.

Rolf Johansson med sista lasset sand till Hammars glasbruk. Året var 1988

I områdesplanen för Vätterns stränder i Askersunds kommun antagen 1984, anges området som lämplig för en välutrustad småbåtshamn, med allt vad som hör till. Däremot fanns det ingen möjlighet att utvidga fritidsbebyggelsen i Bastedalen. Men det var en plan från 1984. Sedan dess har det hänt mycket.

Ove Danielsson

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post838