Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Klart för skolbygge

December 2013Skapad av Ove Danielsson mån, december 23, 2013 10:17:14

2013-12-23

Pressmeddelande från Askersunds kommun

Detaljplanen för Kunskaps- och kulturcentrum är klar

Planen fastställdes i kommunfullmäktige 25 november och har nu vunnit laga kraft, då inga överklaganden har inkommit.

Kunskaps- och kulturcentrum omfattar ett helt kvarter och kommer att byggas i Strandparken i Askersunds centrala delar. Skola med årskurserna 6-9, särskola, fritidsgård, musikskola,storkök och skolrestaurang, bibliotek med skolbibliotek, café, multisal för 500 sittande med digitalbio och möjlighet till teater- och musikföreställningar samt lokaler som föreningslivet kan nyttja utanför skoltid är de främsta funktionerna som kommer att inrymmas i kvarteret.

I och med att vi nu har en gällande detaljplan kan arbetet med byggnationen av Kunskapsoch kulturcentrum starta.

Projektering av byggnaden har skett parallellt med planarbetet för att spara tid. Nästa steg är att upphandla själva byggentreprenaden. Bygglov söks i början av 2014 och byggstart är planerad till våren samma år.

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande:

- Efter många års arbete med detta projekt känns det fantastiskt bra att vi har en laga kraftvunnen detaljplan som möjliggör bygget. Kvarteret kommer att innehålla många funktioner som våra invånare och besökare har nytta av. Det känns också bra att äntligen få erbjuda elever och personal i skolan nya lokaler.

Madeleine Andersson, kommunchef:

- Nu startar arbetet med upphandling av byggnationen och vi planerar för byggstart innan sommaren 2014. En detaljprojektering av inventarier kommer också att inledas när vi har den slutgiltiga tidplanen klar. Vi ser även fram emot att kunna publicera illustrationer av byggnaden i samband med att ansökan om bygglov lämnas in.  • Kommentarer(1)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av Gnöl Surman tis, december 24, 2013 00:21:40

Äntligen!