Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Tekniska nämnden tas bort

April 2014Skapad av Ove Danielsson fre, april 18, 2014 23:08:43


Askersunds kommun jobbar just nu med en organisationsöversyn. Ett långt ord men så är namnet. Ärendet har varit ute på en remissrunda till de politiska partierna. Det handlar både om de kommunala bolagen och nämndorganisationen.

Det finns förslag på att en ny nämnd bildas som ska heta kultur-och tekniknämnd. Det betyder att tekniska nämnden försvinner. Något som har diskuterats i åratal. Med sammanslagningen blir det en11-mannanämnd med ett eget arbetsutskott. De båda nämnderna som är 9-mannanämnder har inte haft det tidigare. Den nya nämnden tar över delar av nämndernas tidigare ansvar samt uppgifter från kommunstyrelsen. En del ärenden av mera strategisk karaktär övergår till kommunstyrelsen från tekniska nämnden.

Enligt vad jag erfarit innebär inte översynen några större besparingar. Men det var väl inte meningen heller. Det handlar om att jobba effektivare och på sikt göra besparingar. När det gäller att lägga ut kommunal verksamhet på egna bolag som varit mycket populärt är det inte så lätt längre. Ändrad lagstiftningen på flera områden sätter stopp för sådant. Förändringarna måste ske på annat sätt. Men det finns lösningar på sådant också som följer lagen.

Lägger med några bilder i förhoppning om att de också ska gå att läsa. Och så är jag alltid lite undrande över hur stort intresse för ärenden av det här slaget som intresserar den stora allmänheten. Det är lite kommunalt internt. Synpunkterna kommer om allmänheten börjar märka skillnader i verksamheterna. Och till slut handlar ändå allt om skattepengar.  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.