Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Norrys fond går i graven

Mars 2015Skapad av Ove Danielsson mån, mars 16, 2015 17:18:12

Kommunen vill avveckla A R Norrys donationsfond från 1947. En ansökan om att permutera fonden ska lämnas i till Kammarkollegiet så att både stiftelsens fria och bundna kapital kan användas. Storleken på kapitalet i fonden medger numera sällan till utdelning. Någon kanske undrar precis som jag gjorde första gången jag stötte på ordet permutation. Vad betyder det? Här kommer förklaringen innan jag går vidare i texten.” Permutation innebär att föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller de har blivit uppenbart onyttiga eller de uppenbart strider mot stiftarens avsikter. I många fall är permutation den rätta vägen när stiftelser inte kan fullgöra sitt ändamål. Styrelsen/förvaltaren beslutar att begära tillstånd att förändra de delar i urkunden som inte längre går att tillämpa, dessutom beslutar de om den nya lydelsen. Den nya lydelsen ska ligga så nära den ursprungliga som möjligt.”

August Rudolf Norry instiftade sin fond när han slutade sina politiska uppdrag i Askersund 1947. Summan var på 5 000 kronor. Enligt Norrys önskan skulle inte pengarna få röras förrän summa var uppe i 10 000 kronor. Räntan skulle sedan användas till förskönande av staden. A R Norry var en känd profil i Askersund. En rad år satt han ordförande i dåvarande stadsfullmäktige.

A R Norry i mitten på bilden i samband med stadens 300-årsjubileum och invigningen av konstverket i torgparken. Till vänster prins Eugen och konstnär Folke Dahlberg.

Under ett antal år delades det också ut ett pris och en sköld att skruva upp på huset. Det var kulturnämnden i Askersund som beslutade om vilka fastighetsägare som skulle få priset. Det var mycket hedrande att få priset. Norrys pris var mycket fint. Något som folk talade om. Går man runt på stan finns det sköldar på en del hus. Två husägare vid Lilla Bergsgatan har fått priset. Där sitter sköldarna prydligt på väggarna. Men nu är det några år sedan något pris delades ut.

A R Norry trodde förmodligen att ränteläget från 1947 alltid skulle bestå. Att donationssumman bara skulle växa och växa. Men så blev det inte. Avkastningen blev så låg mot slutet att det inte fanns någon mening att dela ut priset. Det rörde sig bara om kaffepengar i avkastning. A R Norry ägde ett hyreshus i centrala Askersund (där Nordbanken finns i dag). När A R avled 1969 i en ålder av 92 år tog sonen Åke över förvaltningen och bostaden. Han var dock inte helt nöjd med kulturnämnden sätt att se på vad som ”förskönande staden”.

”Jag tror absolut inte att det var pappas mening att de som målar om hus skulle få pengarna. Så har det ju varit. Vad han menade med en försköning var att man skulle köpa in konstverk av något slag som alla kunde ha glädje av”, förklarade Åke en gång när jag besökte honom.
Så var det med det...  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.