Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Hospitalsgatan gör inte skäl för namnet

Februari 2018Skapad av Ove Danielsson tor, februari 22, 2018 19:03:43

Kring namnet Hospitalsgatan i Askersund har det funnits en del spekulationer. Vännen Leif Linus har dock löst gåtan med gatunamnet genom gamla kartor. Namnet var förr Nya Kyrkogatan, men ändrades sedan till Hospitalsgatan. Anledningen till det var att en av byggnaderna vid Sofia Magdalena användes för skola och hospital. Byggnaden uppfördes några år efter den stora branden 1776. Tomten som i övrigt var obebyggd sträckte sig ner till nuvarande Hospitalsgatan. Några har varit helt säkra på att det låg ett hospital vid Hospitalsgatan 12 B i korsningen med Lilla Bergsgatan. Gamla askersundare har sagt att huset allmänt gick under namnet ”hospitalet”. Där av också gatunamnet. Men jag har också hört andra varianter på placering av hospitalet, då ut mot Storgatan. Ungefär så.

Hospitalsgatan in till höger. I hörnet Winerkonditoriet.
Bild från Leif Linus samlingar. Han har också copyrighten på bilden.


Trots sjukhusstämpeln har Hospitalsgatan varit en mycket frisk gata med massor av aktiviteter. En del finns kvar, som i Missionskyrkan och Elimkyrkan. Tidigare fanns ju också Frälsningsarmén att besöka om det skulle vara så. Armén har nu förvandlats till hyreslägenheter. Edlunds järnhandel är också mycket välbesökt. Man kan säga att det är gammal fin institution när det gäller byggmaterial i Askersund. Askersunds-Tidning fanns också vid gatan, liksom plåtslageriet.

PS! Mer text och flera bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg  • Kommentarer(3)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av ove lör, februari 24, 2018 23:24:16

Får tacka för alla faktaupplysningar Magnus Haag. Mycket tankvärt som alla vi som skriver får ta åt oss av. När jag skrev att gatan.Affishen som du nämner har jag hänger på väggen. Fick den när jag jobbade som journalist.

Skapad av Magnus H. Haag lör, februari 24, 2018 21:09:13

Du skriver: "Trots sjukhusstämpeln har Hospitalsgatan varit en mycket frisk gata med massor av aktiviteter." Frågan är om den riktiga slutsatsen, utifrån gatans namn, är att den är frisk trots sjukhusstämpeln eller om den snarare är att betrakta som rik trots fattighusstämpeln?

På den berömda (finns att köpa som affisch på Turistbyrån) stadskartan från 1783 heter nuvarande Hospitalsgatan Nya kyrkogatan. Tidigare var kyrkan belägen på gamla kyrkogården så gatunamnet var logiskt ur ett geografiskt perspektiv. Vid branden 1776 förstördes dock den kyrkan.

Beträffande namnbytet till Hospitalsgatan förklarar du vidare att "Anledningen till det var att en av byggnaderna vid Sofia Magdalena användes för skola och hospital." Men det är att göra en byggnad av två. Joel Haugard skriver i Askersundiana följande: " Den första offentliga byggnad som uppfördes, var ett skolhus av sten i två våningar (den nuvarande norra flygelbyggnaden framför kyrkan) "med sex rum, i vilket skolmästaren hade både sina husrum och Auditorium". Denna byggnad blev färdig redan 1777. Omedelbart därefter uppfördes den lika stora södra flygelbyggnaden, "vilken skulle inrymma ej blott stadens utan även utsocknes fattiga"." Observera att texten i kursiv stil är citat som Haugard använder utan att ange källa. En, i det närmaste, dödssynd givet ambitionen att skriva en faktabok. Den norra flygeln var således skola (någon ytterligare verksamhet rymdes knappast i den utöver ovan citerade ändamål) och den södra flygeln var fattigstugan . På nämnda karta finns flygelbyggnaderna markerade och utmärkta med namnen Skolhus respektive Hospital. Vi återvänder till Haugard. "Ordet hospital hade ej samma betydelse då som nu utan var benämningen på vårdanstalt för orkeslösa och sjuka." skriver han. Detta är dock en sanning med modifikation.

Hospital har historiskt varit benämningen på sjukhus eller fattighus. 1624 års hospitalsförordning är landets första fattigvårdsförordning. Enligt 1642 års (arton år senare) fattigvårdsordning skulle i hospitalen intas fattiga och sjuka som saknade släktingar som kunde försörja dem och dessutom personer med smittsamma sjukdomar.

År 1787 instiftades Serafimerordensgillet som fick huvudansvaret för hospitalen samt de nyinrättade lasaretten. På de senare vårdades bara patienter som ansågs botbara. De obotligt sjuka fick bli kvar på hospitalen och i stadgar formulerades deras konstitution; "....förnämligaste dårar och andra svagsinta, därnäst andra med obotliga sjukdomar behäftade personer....".

I en kunglig förordning från 1791 står att läsa vilka som ska vårdas på hospitalet, "I hospital intagas tills vidare förnämligast dårar och svagsinta, därnest andre fattige och orkeslöse människor."

Hospitalen tjänade främst som asyler dvs som fristäder och i mindre, om ens någon, grad som sjukinrättningar.


Skapad av Nyfiken fre, februari 23, 2018 12:01:45

När ändrades namnet från Nya Kyrkogatan till Hospitalsgatan?