Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Stadslivsmanifest

Februari 2011Skapad av Ove Danielsson lör, februari 26, 2011 09:00:45

Askersund behöver ett demokratiskt förankrat stadsbyggande framhåller kommunalrådet Per Eriksson i en ny skrift som fått namnet ”Stadslivsmanifest”. Ett manifest som ännu inte antagits i fullmäktige. Kommunalrådet skriver att det är politikernas uppgift att vara lyhörda för medborgarnas drömmar och önskemål, samt i möjligaste mån försöka realisera och förverkliga dessa.

”Stadslivsmanifestet” ska bli et av de viktigaste verktygen för att skapa en framtida stadskärna i Askersund. Materialet till manifestet har grundats på politiska visioner, samt två öppna workshops under vintern, och många synpunkter från allmänheten. Förarbetet har kallats för Stadslivsprogram. En närmare förklaring på det onödiga engelska ordet workshops som används är: ”kreativa möten, där det viktigaste är att gruppen får fram många och bra förslag. Det ska inte vara tyst runt bordet utan alla uppmanas att komma med förslag och det får heller inte bli så att alla förslag som kommer alltid är inriktade på att gynna den person som kommer med förslaget”.

En rubrik från 1976

Lennart Edlund, Olle Lindqvist och Stig Perryd från mötet 1976

I en tidigare blogg skrev jag om fula parkeringar, bland annat den i korsningen Lilla Bergsgatan-Stöökagatan. Efter ha tittat på gamla bilder från 50-talet skrev jag:” Parkeringsplatser är viktiga, men måsta alla vara så fula? Går det inte att göra det bästa för att det ska bli något sånär skapligt? Nu handlar allt om att det ska bli praktiskt. Hur det sedan ser ut verkar kvitta helt. Det kanske går att kombinera det vackra med det praktiska? Parkeringen ett stenkast från centrum i korsningen Stöökagatan-Lilla Bergsgatan är ett bra exempel på en riktigt ful parkeringsplats. Kanske någon häck, plantering eller plank skulle lyfta den parkeringen. De finns de som vet mycket bättre än jag när det gäller planering, men det här är bara några förslag. Och parkeringen i kvarteret Lejonet är inte den enda skönhetsfläcken när det gäller parkeringar. Det kan nämnas att jag själv äger en bil, så det handlar inte om bilhat.”

En sida i ”Stadslivsmanifestet” handlar just om småstadsstruktur. Och just om bilparkeringar. ”Parkeringar för de boende ska så långt det är möjligt ske på innergårdar i slutna kvarter”.

Från manifestet

Slutna kvarter som försvunnit ur stadsbilden har jag skrivit om många gånger. Men nu finns det på pränt och jag kan inte skrodera över att jag och Linus med sina bilder har bidragit till det. Inte vad jag vet i alla fall. Jag har aldrig varit med på något ”workshops”, men det är väl mitt eget fel. Men jag har skrivit bloggar.

Redan för ett 30-tal år sedan dömde antikvarie Olle Lindqvist och amanuens Lennart Edlund, stadens parkeringsplatser vid en sammankomst i Askersund. De menade då att stora delar av Askersunds typiska trästadsmiljö med slutna kvarter och räta linjer hade förstörts. Parkeringsplatserna hade redan då ställt till med förfärande sår enligt de båda experterna. Båda pratade då om ”totalkvaddning”. De vill att kommunen då skulle satsa på flera mindre och väl gömda parkeringsplatser. Lindqvist och Edlund önskade också att kommunen återskapade de slutna gatubilderna med hjälp av häckar, plank och staket. Och det här var 1976.

Korsningen Lilla Bergsgatan - Sundsbrogatan på 50-talet. Inga öppna kvarter.

Lilla Bergsgatan 16 på 50-talet

Ett råd alla är att skaffa ett ex av ”Stadslivsmanifest Askersund” inne på Rådhuset. Det är mycket intressant läsning som planarkitekt Tobias Jansson och samhällsstrateg Kenneth Berglund skapat. Och förhoppningsvis blir skriften mer än bara en skrift.

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara trevligt

  • Kommentarer(2)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av Eric Englund lör, mars 05, 2011 09:37:01

Ser några gårdsbilder ovan från Lilla Bergsgatan. Du skriver att slutna kvarter har försvunnit. Några har säkert gjort det men det finns åtminstone delar av kvarter kvar där man kan känna och se hur det var förr. Skickar över några bilder från hörnet Väderkvarnsgatan-Hospitalsgatan där tydligen den slutna gårdsbilden lever kvar med stall och dass på gården. Det finns hopp....

Skapad av Eric Englund fre, mars 04, 2011 09:29:34

Bra att du tipsar om Manifestet. Det är intressant att jämföra den skriften med den utförliga bevarandeplan för Askersunds stad som gavs ut 1993 av Örebro läns museum (ÖLM) på kommunens bekostnad som del 1. 1993 fyllde staden 350 år. 1994 gavs del 2 ut - Råd och riktlinjer. En tidigare inventering gjordes 1975 av Lennart Edlund, ÖLM. I förordet säger landsantivarie David Damell "Att arbetet kommer att få stor betydelse i den framtida planeringen och för bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen torde vara ställt utom allt tvivel." Tillåt mig tvivla. Det är nog först nu - en tid efter 1975 och 1993 - som tankarna mognat och man börjar inse betydelsen av att bevara, sköta och förbättra den gamla stadsbilden som blir alltmer unik och efterfrågad i omvärlden. Det ska bli intressant att se vad Stadslivsmanifestet för med sig? Det ska bli roligt att om 20-30 år få knalla runt och se hur staden då den blivit träigare, grönare, färggladare och allmänt gladare och småstadskulturellare.